Actueel

Overzicht:

 • Fiscale aspecten cryptovaluta

  Fiscale aspecten cryptovaluta

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over de fiscale aspecten van cryptovaluta, zoals de bitcoin. Omdat de ontwikkelingen rond cryptovaluta snel gaan is niet uit te sluiten dat de fiscale... Lees verder »
 • WBSO in 2017

  WBSO in 2017

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% uit het mkb, € 1.455 miljoen aan afdrachtvermindering WBSO toegekend. De verdeling van de afdrachtvermindering over mkb en grootb... Lees verder »
 • Geen versoepeling aflossingsverplichting

  Geen versoepeling aflossingsverplichting

  De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de schuld in maximaal 30 jaar wordt afgelost. De aflossingsverplichting is op 1 januari 2013 ingevoerd voor nieuwe leningen. De Tweede Kamer heeft he... Lees verder »
 • Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

  Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2019.De maximum uurprijs voor dagopvang bedraagt na verhoging en jaarlijkse indexatie € 8,02.D... Lees verder »
 • Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

  Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

  Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Giften moeten met schriftelijke bescheiden kunnen worden gestaafd.Hof Amsterdam oordeelde in een proc... Lees verder »